STIMAȚI COLEGI,

Centrul de Formare Continuă a  Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  vă invită la cursurile de formare continuă ce se vor desfășura în anul calendaristic 2023. Conform Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1469 din 31.12.2020, USC organizează cursuri de formare profesională continuă la următoarele programe de studii acreditate (decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ordin nr. 684 din 03.06. 2019) și autorizate de ANACEC (decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ordin nr. 434 din 18.04. 2019):
1 Arta plastică
2 Biologie
3 Chimie
4 Educație civică
5 Educație muzicală
6 Educație tehnologică
7 Fizică
8 Geografie
9 Informatică
10 Istorie
11 Limba engleză
12 Limba franceză
13 Limba rusă
14 Limba și literaura română
15 Matematica
16 Pedagogia învăţământului preşcolar
17 Pedagogia învăţământului primar
18 Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață
19 Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață

1. Modulul Psihopedagogic (recalificare)

  • Forma de organizare: online (Google Meet, Zoom, Skype etc.)
  • Înscrierea la cursuri se realizează în baza Formularului de înregistrare plasat pe site-ul USC: https://www.usch.md/ Centrul de Formare Continuă:  https://www.usch.md/formare-continua/
  • Cursurile de formare profesională continuă se realizează în bază de taxă, conform Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1469 din 31.12.2020. Conform deciziei MECC în anul 2021 cadrele didactice / manageriale nu achită din surse proprii cheltuielile pentru formarea profesională continuă, deoarece gratuitatea stagiilor de formare continuă urmează să fie asigurată în baza celor 2% din fondul de salarizare al fiecărei instituții (art. 213 din Codul Muncii).
  • Graficul stagiilor de formare profesională continuă și Planul stagiilor de formare profesională continuă poate fi accesat pe site-ul https://www.usch.md/ Centrul de Formare Continuă:  https://www.usch.md/formare-continua/
  • Informații suplimentare: 079235188

1. STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

A.

Numărul total de ore: 600 (150 / 450)
Numărul de credite: 20
Durata studiilor: 3 săptămâni)

1. Arta plastică, înregistrare aici:

2. Biologie, înregistrare aici:

3. Chimie, înregistrare aici:

4. Educaţia civică, înregistrare aici:

5. Educaţie muzicală, înregistrare aici:

6. Educaţie tehnologică, înregistrare aici:

7. Fizică, înregistrare aici:

8. Geografie, înregistrare aici:

9. Informatică, înregistrare aici:

10. Istorie, înregistrare aici:

11. Limba engleză, înregistrare aici:

12. Limba franceză, înregistrare aici:

13. Limba rusă, înregistrare aici:

14. Limba și literatura română, înregistrare aici:

15. Matematică, înregistrare aici:

16. Pedagogia învăţământului preşcolar, înregistrare aici:

17. Pedagogia învăţământului primar, înregistrare aici:

B.

Numărul total de ore: 300 (75 / 225)
Numărul de credite: 10
Durata studiilor: 1,5 săptămâni)

1. Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață, înregistrare aici:

2. Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață, înregistrare aici:

1 STAGII DE RECALIFICARE
2 Numărul total de ore: 1800 (450 / 1350)
3 Numărul de credite: 60
4 Durata studiilor: 1 an

1. Modulul Psihopedagogic, înregistrare aici:

CERTIFICAT DE EVALUARE EXTERNĂ