STIMAȚI COLEGI,

Centrul de Formare Continuă a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul vă invită la cursurile de formare continuă ce se vor desfășura în anul calendaristic 2021. Conform Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1469 din 31.12.2020, USC organizează cursuri de formare profesională continuă la următoarele programe de studii acreditate (decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ordin nr. 684 din 03.06. 2019) și autorizate de ANACEC (decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ordin nr. 434 din 18.04. 2019):

 1. Arta plastică
 2. Biologie
 3. Chimie
 4. Educaţie civică
 5. Educaţie muzicală
 6. Educaţie tehnologică
 7. Fizică
 8. Geografie
 9. Informatică
 10. Istorie
 11. Limba engleză
 12. Limba franceză
 13. Limba rusă
 14. Limba și literatura română
 15. Matematică
 16. Pedagogia învăţământului preşcolar
 17. Pedagogia învăţământului primar
 18. Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață
 19. Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață
 1. Modulul Psihopedagogic (recalificare)
 • Forma de organizare: online (Google Meet, Zoom, Skype etc.)
 • Înscrierea la cursuri se realizează în baza Formularului de înregistrare plasat pe site-ul USC: https://www.usch.md/ Centrul de Formare Continuă:  https://www.usch.md/formare-continua/
 • Cursurile de formare profesională continuă se realizează în bază de taxă, conform Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1469 din 31.12.2020. Conform deciziei MECC în anul 2021 cadrele didactice / manageriale nu achită din surse proprii cheltuielile pentru formarea profesională continuă, deoarece gratuitatea stagiilor de formare continuă urmează să fie asigurată în baza celor 2% din fondul de salarizare al fiecărei instituții (art. 213 din Codul Muncii).
 • Graficul stagiilor de formare profesională continuă și Planul stagiilor de formare profesională continuă poate fi accesat pe site-ul https://www.usch.md/ Centrul de Formare Continuă:  https://www.usch.md/formare-continua/
 • Informații suplimentare: 079235188
 1. STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

A.

 • Numărul total de ore: 600 (150 / 450)
 • Numărul de credite: 20
 • Durata studiilor: 3 săptămâni)
 1. Arta plastică, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91RzsgrhH613O-gz7j0VNZ_whGiV1HEjoKApbR7Y1VET55g/viewform

2. Biologie, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXYEr9bSwRJhk1OBibmghJSdY0jgwhRD8aOez7cgq5PU55EA/viewform

3. Chimie, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp-C1JXiutQcvwXv-WtN90HtU627DbgZlmM4lcFn5h9FIf-A/viewform

4. Educaţia civică, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebwGr8_SNxH-WlevekomjBMM4J5Q17A6umayKjy5btQh5TZw/viewform

5. Educaţie muzicală, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgAqeWmnfAcdVQEQQbgkaHsAPPlqX2-uVroJb69JKUBphMw/viewform

6. Educaţie tehnologică, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCcPlHwIT9yJsPzyg74aQhgz0eBjyef9Vsdr2EZRFE6t5BmQ/viewform

7. Fizică, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJtfEqIscvvapnYDl7fM-bRY4NmCgJ98ujtPkMLPGkhoCvbA/viewform

8. Geografie, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKnvXDmXwms1h0J14zIz_pnO83y34DouTXSjbIoV90UqI-1g/viewform

9. Informatică, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFUtZ_JipkByrVT12KAD3gdjUCck17euErUMy_9367lWD8NA/viewform

10. Istorie, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyeZvprznwgHe_vGN1dBavUiTc1-KqvP_6Z3X5h-QyzMqc0A/viewform

11. Limba engleză, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTAMlt6P7ZtFxlE4RUcrxS5p3KUm5UDwOmYA7Wl1Kz1dmHkQ/viewform

12. Limba franceză, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSrQjC3Vjn79qvtnMtGtVE6FjSMJ0NubrDcXJQalukisnKcg/viewform

13. Limba rusă, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOKwg4X6yUsFFgi2R6mqgHObiBa8jCpWKErFQ-Y8h9hU5OoA/viewform

14. Limba și literatura română,  înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe32vItivcbZJ7oOsTKNYtKVLcQwAJ0cc7rOuTbuaUnj5ezJw/viewform

15. Matematică, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccw0RBW_IljPJH9ijBwCXc8GcoI9jut7c5aRdoQPSBW__aWA/viewform

16. Pedagogia învăţământului preşcolar, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLqLC-KiXGyVsne5E0diN5sOx1ltoNE0xnM3O6hNDTTb4Ceg/viewform

17. Pedagogia învăţământului primar, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLqwrAIh3CYxBvpJtk10nRZOZlz0Hb0hFnlevQqS2j9d2W8A/viewform

B.

 • Numărul total de ore: 300 (75 / 225)
 • Numărul de credite: 10
 • Durata studiilor: 1,5 săptămâni)
 1. Tehnici pedagogice interactive în învățământul centrat pe cel ce învață, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVS75SajhArzvTvv-m9c5c7FMdNIr4Q04DVUvrKX7URJnS2w/viewform

2. Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce învață, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdteO3iAEIUTHsQP_LWZNSeRz5IYUKcf25XDGrHtQUSNvCplA/viewform

 1. STAGII DE RECALIFICARE
 2. Numărul total de ore: 1800 (450 / 1350)
 3. Numărul de credite: 60
 4. Durata studiilor: 1 an
 1. Modulul Psihopedagogic, înregistrare aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5LEQxfp49e60G3wyzIK44ow1U_D9tn1dOH3nHFlKO4qihGw/viewform

PROGRAME DE STUDII autorizate:

CERTIFICAT DE EVALUARE EXTERNĂ